استفاده از دستگاه فلزیاب امروزه کاربرد گسترده ای دارد.

با توجه به کاربردهای فلزیاب باید گفت شما می‌توانید آنها را در گیت های ورودی فرودگاه‌ها (به منظور جلوگیری از ورود

افرادی که اسلحه و چاقو را حمل می‌کنند) یا سایر مکان‌هایی مانند زندان‌ها و بیمارستانها ببینید .

همچنین در بسیاری از تحقیقات علمی ، امروزه از دستگاه فلزیاب استفاده می‌شود . این نوع از دستگاه‌ها می‌توانند ابزاری

ارزشمند در تحقیقات تاریخی و باستان شناسی باشند .

کاربردهای فلزیاب
کاربردهای فلزیاب

 

همچنین از این دستگاه‌ها می‌توان در مکان‌های مهمی مانند راه آهن، هتل‌ها، تأسیسات نظامی و سایر ساختمانهای

دولتی برای تأمین امنیت مورد استفاده قرار داد.

آنها معمولاً در تشخیص سلاح، طلا یا هر فلز دیگر در این مکان‌ها استفاده می‌شوند.

آنها همچنین در مهندسی عمران کاربردهای زیادی دارند استفاده از دستگاه فلزیاب در باستان شناسی برای جستجوی

بقایای گونه‌های منقرض شده بسیار رواج دارد. در تحقیقات زمین شناسی برای کشف ترکیب فلزی سازنده خاک‌ها یا

سنگ‌ها این دستگاه‌ها استفاده می‌شوند.

همچنین میتوان از کاربردهای فلزیاب گفت در صنایع غذایی از این دستگاه‌ها استفاده زیادی می‌شود.

 

کاربردهای فلزیاب
کاربردهای فلزیاب

 

از دیگر کاربردها این دستگاه ها می توان به استفاده در معادن و همچنین یافتن لوله‌های انتقال نفت و گاز می‌توان اشاره نمود.

برای پیدا کردن کابل و لوله و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی شهری که جای آنها مشخص نیست یا به واسطه تغییرات زمین

مثل رانش جابه جا گردیده اند.

همچنین در شرایط نظامی مانند پیدا کردن مین ها یا قطعات و ترکش به جا مانده در جنگ ها و بمب های عمل نکرده و

همینطور در عملیات تفحص پیکر شهدا و سربازان و تجهیزات و پلاک آنان قابل استفاده است و مورد بهره برداری قرار میگیرد .

 

کاربردهای فلزیاب
کاربردهای فلزیاب

 

میتوان از کاربردهای دیگر فلزیابها در عملیات نیروهای پلیس برای تشخیص وجود بمب و مواد منفجره و عملیات تروریستی

استفاده از دستگاه گنج یاب برای تشخیص اشیا و گنج های قدیمی و باستانی در زمین… میتوان اشاره کرد .